CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Travel Pricing

Alexandros Nikitas (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Encyclopedia of Transportation: Social Science and Policy p. 1608-1610. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-29. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 203422

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Tvärvetenskapliga studier
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur