CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bus Design, Accessibility and (Wheel Chair Assists, Kneeling Buses, Low Floor Buses).

Alexandros Nikitas (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Encyclopedia of Transportation: Social Science and Policy p. 313-315. (2014)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-29. Senast ändrad 2015-05-25.
CPL Pubid: 203421

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)