CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Adaptive Finite Element Procedure for 2D Dynamic Transient Analysis Using Direct Integration

Ling Fu Zeng (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Lars Bernspång (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. - 23 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 20342

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur