CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Adaptive Analysis for Elastodynamic Problems Using Semidiscrete Finite Elements

Ling Fu Zeng (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
International Conference on Computational Engineering Science, ICES' 91, April 21-25, 1991, Patras, Greece p. 5. (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 20341

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur