CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some Key Figures, Facts and Experiences Regarding the Learning of Long Cycle time Assembly Work Within the Swedish Automotive Industry

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
16th International Conference on Production Research : ICPR - 16 ; 29 July - 3 August 2001, Prague, Czech Republic / Ed: D. Hanus (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 2034

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur