CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive FE-procedures in Elastomechanics

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ling Fu Zeng (Institutionen för byggnadsmekanik)
IV-ICCCBE, Tokyo, Japan, July 29-31, 1991 p. 4. (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 20339

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur