CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interpretation of van der Waals density functionals

Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Kristian Berland (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physical Review B (1098-0121). Vol. 90 (2014), 7, p. Art. no. 075148.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The nonlocal correlation energy in the van der Waals density functional (vdW-DF) method can be interpreted in terms of a coupling of zero-point energies of characteristic modes of semilocal exchange-correlation (xc) holes. These xc holes reflect the internal functional in the framework of the vdW-DF method. We explore the internal xc hole components, showing that they share properties with those of the generalized-gradient approximation. We use these results to illustrate the nonlocality in the vdW-DF description and analyze the vdW-DF formulation of nonlocal correlation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-26. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 203372

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)