CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical-Looping Combustion and Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling

- Use of Combined Manganese and Iron Oxides for Oxygen Transfer

Golnar Azimi (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2014. ISBN: 978-91-7597-083-7.- 153 s.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-25. Senast ändrad 2014-10-07.
CPL Pubid: 203344

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemiteknik
Materialteknik
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2014-10-23
Tid: 10:00
Lokal: KA-salen i Kemi-huset, Kemigården 4, Göteborg
Opponent: Professor Ben Anthony, Cranfield University, UK

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie