CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MSB:s dokumentserie för beräkning av impulsbelastade konstruktioner

Morgan Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Joosef Leppänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Björn Ekengren
Karlstad : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014.
[Rapport]

Nyckelord: Explosion, impulslat, stötvåg, splitter, dynamisk respons, SDOF, beräkningsexempel, betong, stål


Dokument är publicerade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och finns att ladda ner på https://msb.se/sv/Insats--beredskap/Hantera-olyckor--kriser/Skyddsrum/Impulslastberakningar/Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 203343

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur