CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite element adaptivity in dynamics and elastoplasticity

Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
The finite element method in the 1990's p. 11. (1991)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-14.
CPL Pubid: 20330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur