CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linking the Technical and Social Dimensions of Shop Floor Work in the Materials Flow System to the Companies

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Bo Blomquist
6th International Workshop on Teamworking, IWOT 6, School of Technology and Society Malmö University, Malmö. p. 275–280. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 2033

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur