CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A recursive finite element scheme for point singularities in elliptic problems

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Harald Tägnfors (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Fethi Abdulwahab (Institutionen för byggnadsmekanik)
STRUCTENG91, Paris, October 10-11, 1991 p. 6. (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-03-29.
CPL Pubid: 20329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur