CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A posteriori error estimation based on superconvergent derivatives and equilibrium

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Abdulwahab Fethi (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1992.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 20327

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur