CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Validation of a Human Body Model and its Application to Compare Single Rib and Full Body Tests

Manuel Mendoza-Vazquez (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
2012 Nordic LS-DYNA Users' Forum, 11 October, Gothenburg, Sweden (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-25. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 203263

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)