CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linking Technical and Social Dimensions of Working Life by Means of a “Transcending Research Approach”

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Bo Blomquist
Humans in a complex environment : proceedings of the 34th annual congress of the Nordic Ergonomics Society Vol. 1 (2002), p. 226-227.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 2032

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur