CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aligning innovation ecosystem strategies with internal R&D

Petra M. Bosch-Sijtsema (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
Proceedings of the 2014 IEEE ICMIT, 7th international conference on management of innovation and technology. Singapore, September 2014 p. 424-430. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Innovation based on external cooperation is becoming more and more relevant for many firms. We focus primarily on the innovation ecosystem in which firms live in a symbiotic relationship for co-evolvement around a particular technological platform. Literature in this field often focuses on the external strategy, but neglects aligning the ecosystem with the internal R&D strategy. We define three ecosystem types with different engagement models. With help of four case studies we study four different innovation ecosystem strategies. In addition we use an analysis framework ESAO (ecosystem, strategy, architecture, organizing) to discuss alignment between the internal and external perspectives of the firm.

Nyckelord: Innovation, Ecosystem Alignment, R&D


Art. no. 6942464Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-23. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 203186

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)

Ämnesområden

Building Futures
Informations- och kommunikationsteknik
Informationsteknologi
Byggproduktion

Chalmers infrastruktur