CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Externalisation activities and creativity in design process

Maral Babapour Chafi (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
13th NORDCODE Seminar & Workshop (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-09-23. Senast ändrad 2015-06-29.
CPL Pubid: 203185

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Design

Chalmers infrastruktur