CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Free Vibration of Reissner-Mindlin Plates Using a Linked Interpolated Mixed Element

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Romualdas Bausys (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Ling Fu Zeng (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. - 25 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-06-27.
CPL Pubid: 20317

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur