CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Studenterna lyfter sig själva i Studion för Mekanik och Hållfasthetslära

Mats Ander (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Peter D. Folkow (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
KUL2014 (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

För att inom mekanik och hållfasthetslära öka studentens förståelse, väcka nyfikenhet, konkretisera fenomen och för att möjliggöra för studenten att erövra en handgriplig känsla har en Studio i Mekanik och hållfasthetslära med demonstrationsexperiment inrättats av studenter för studenter. Resultatet av en pilotstudie där studion för första gången använts presenteras.Denna post skapades 2014-09-23.
CPL Pubid: 203164

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur