CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced Superconvergent Patch Recovery Incorporating Equilibrium and Boundary Conditions

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Fethi Abdulwahab (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Saulius Ziukas (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1993. - 30 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-03-29.
CPL Pubid: 20311

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur