CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Skolan missar nya lärare med spetskompetens

Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Torbjörn Lundh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Mikael Cronhjort ; Marcus Gustafsson
NyTeknik, 27 augusti 2014 (0550-8754). (2014)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2014-09-22. Senast ändrad 2016-10-24.
CPL Pubid: 203106

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur