CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Planeringsmetoder i tillverkande företag (Rapport för Föreningen för Produktionslogistik (PLAN))

Patrik Jonsson (Institutionen för transportteknik) ; S. A. Mattsson
: External organization, 2000.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 2031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur