CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Sensitivity Terahertz Bolometers as Room Temperature Detectors

Stella Bevilacqua (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
39th Int. Conf. on Infrared, Millimeter, and THz Waves (2162-2027). p. Art. no. 6956197. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

High sensitivity room temperature THz direct detectors made of YBa2Cu3O7-x nano-bridges, with a broadband optical coupling (0.1-2THz) are presented. An optical responsivity (RV) up to 45 V/W was measured at 400 GHz. For bolometers with an electrical responsivity of 70 V/W a noise equivalent power (NEP) of 50 pW/Hz0.5 was experimental obtained.

Nyckelord: Bolometer, YBCO, room temperature, detectorsDenna post skapades 2014-09-21. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 203095

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)