CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Svensk bostad 1850-2000

Ola Nylander (Institutionen för arkitektur)
Lund : Studentlitteratur, 2013. - 320 s.
[Bok]

Ola Nylander har nyligen kommit ut med en bok om svensk bostadshistoria, Svensk Bostad 1850–2000. 15 april berättar, han utifrån några historiska exempel, hur man i Sverige under olika tider förhållit sig till bostadsbrist: HSB:s diskussion på 1920-talet om behov och efterfrågan, 1930-talets barnrikehus, 1940-talets satsning på kvalitet och 1960-talets på kvantitet. Vad kan vi lära av den historien? Svensk bostadsstandard var år 1900 sämst i Europa, några decennier senare byggdes det i Sverige flest bostäder i världen, per invånare. Idag särskiljer sig det svenska bostadsbyggandet genom att ha högst produktionskostnader inom EU. Varför? Nylander är konstnärlig professor på Chalmers arkitektur med inriktning mot bostadsplanering

Nyckelord: BostadshistoriaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-19.
CPL Pubid: 203073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Historia och arkeologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur