CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of an Unsteady Synthetic Jet in Quiescent Surroundings

Ardalan Javadi (Institutionen för tillämpad mekanik)
21th International Symposium of Transport Phenomena (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-19.
CPL Pubid: 203018

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur