CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Postprocessed error estimation in free vibration analysis

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Romualdas Bausys (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. - 29 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2008-10-13.
CPL Pubid: 20301

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur