CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principer och metoder för information- och arbetsstrukturering (VINNOVA rapport, 2001:18)

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Användarperspektivet : strategier för att förstärka samspelet mellan användare och utvecklare / redaktör: Bertil Olsson p. 37-44. (2001)
[Kapitel]

Rapporten ingårtvå i externa serier VINNOVA rapport,ISSN 1650-3104 ; 2001:18 och MTO, ISSN 99-3014777-2 ; 2001:4



Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2030

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur