CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphene in Millimeter Wave Devices

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Michael Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Audrey Zak (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
39th International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, IRMMW-THz 2014, Tucson, United States, 14-19 September 2014 (2162-2027). p. Art. no. 6956168. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present work on graphene devices and circuits for microwave and millimeter wave applications, including detectors, mixers and microwave amplifiers. Field effect transistors were fabricated from exfoliated graphene and graphene grown using chemical vapor deposition (CVD). Results from noise assessment in the microwave region, millimeter wave mixers and 0.6THz direct detectors are presented.

Nyckelord: Graphene, G-FET, mixers, detectors


Invited keynote presentation on the topic of graphene in millimeter wave devices at IRMMW-THz 2014, September 14-19, Tucson, AZ, USA.Denna post skapades 2014-09-18. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 202998

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)