CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eighth Nordic Seminar on Computational Mechanics, Short Papers, Göteborg November 17-18, 1995

Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1995. - 288 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 20299

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur