CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applications of Fiber-Based Phase-Sensitive Parametric Amplifiers

Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Photonics Society Summer Topical Meeting Series, Montreal, Canada, July 2014 p. 93-94. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A review of recent experimental progress on fiber-based phase sensitive parametric amplifiers is provided and applications in optical communications, in particular in transmission links, are discussed.


Article number 6903003Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-18. Senast ändrad 2015-10-26.
CPL Pubid: 202986

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur