CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ultrasonic scattering by a side-drilled hole

Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Peter Bövik (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Int. J. of Solids and Structures Vol. 40 (2003), p. 3493-3505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-05-05. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 20296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur