CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mixed Common and Differential Mode Analysis of Active Receiving Antennas

D.S. Prinsloo ; Rob Maaskant (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Marianna Ivashina (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; P. Meyer
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 62 (2014), 8, p. 3951 - 3961.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-18. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 202954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium