CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Results for the Sensitivity of a Low Noise Aperture Array Tile for the SKA

E.E.M. Woestenburg ; L. Bakker ; Marianna Ivashina (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 60 (2012), 2, p. 915 - 921 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-18.
CPL Pubid: 202951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium