CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Model of Ultrasonic NDE for Internal and Subsurface Cracks

Peter Bövik (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
J. Acoust. Soc. Am. Vol. 102 (1997), 5, p. 2723-2733.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-05-05. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 20295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur