CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Complete Model of Ultrasonic NDE for Internal and Surface-breaking Cracks

Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Peter Bövik (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proc. of the Int. Conf. on Comp. Eng. Sci. Vol. 2 (1995),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Editors: S. N. Atluri, G. Yagwa, T. A. Cruse, July 30 - August 3, Hawaii USADenna post skapades 2006-05-05. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 20294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur