CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Comparision Between the Tiersten Model and O(h) Boundary Conditions for Elastic Surface Waves Guided by Thin Layers

Peter Bövik (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
J. Appl. Mech. Vol. 63 (1996), p. 162-167.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-05-05.
CPL Pubid: 20293

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur