CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effective Boundary Conditions for the Scattering of Two-dimensional SH Waves from a Curved Thin Elastic Layer

Peter Bövik (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proc. Royal Soc. of Lond. A Vol. 439 (1992), p. 257-269.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-05-05.
CPL Pubid: 20290

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Thin Layers in Elastic Wave Propagation -Effective Modelling and Diffraction