CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

2D Diffraction of Elastic Waves from a Thin Semi-infinite Fluid Layer Extending from an Open Crack

Peter Bövik (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
(1991)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-05-05.
CPL Pubid: 20288