CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Amplifier-Aware Multi-Relaying

Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Tommy Svensson (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Masoumeh Nasiri-Kenari
IEEE Transactions on Wireless Communications (1536-1276). Vol. submitted (2014),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-16. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 202873

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Telekommunikation
Telekommunikationsteori
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur