CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scattering of 2D SH Waves from a Thin Semi.infinite Elastic Layer Ending in a Micro-crack

Peter Bövik (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
(1991)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-05-05.
CPL Pubid: 20287