CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Limit Cycle Bifurcation in an Autobalancing System

Peter Bövik (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-05-05.
CPL Pubid: 20286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1988-05-10
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Communications from the Division of Mechanics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden