CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Autobalancing of Rotors

Peter Bövik (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Christian Högfors
Journal of Sound and Vibration Vol. 111 (1986), p. 429-440.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 20285

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur