CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The superconvergent patch recovery in problems of mixed form

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Abdulwahab Fethi (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1996. - 12 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 20275

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur