CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accuracy Assessed Eigenfrequency Analysis by Node Patch Recovery

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Patrik Hager (Institutionen för hållfasthetslära) ; Romualdas Bausys (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. - 12 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 20274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur