CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Structural Dynamic Analysis by a Discontinous Galerkin Finite Element Method

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för hållfasthetslära) ; Xiangdong Li (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997. - 8 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 20272

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)
Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur