CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constraints Experienced in a Direct Distribution System when Safety Mechanisms are Removed

Roger Lindau (Institutionen för transportteknik) ; Johan Woxenius (Institutionen för transportteknik) ; Kenth Lumsden (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of the 10th International Logistics Congress, Toronto, 20-22 June. p. 143-170.. (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2008-11-24.
CPL Pubid: 2027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur