CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Introduction

Andrej Slávik (Institutionen för arkitektur) ; Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur) ; Julia Tedroff ; Martin Farran-Lee
Architecture, Photography and the Contemporary Past p. 10-16. (2014)
[Kapitel]


Denna post skapades 2014-09-12.
CPL Pubid: 202666

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Akademin Valand (GU)

Ämnesområden

Idé- o lärdomshistoria
Historia och arkeologi
Bildkonst
Arkitektur

Chalmers infrastruktur