CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What is History and Why Do I Write it? Afterthoughts on the Contemporary Past

Andrej Slávik (Institutionen för arkitektur)
Architecture, Photography and the Contemporary Past p. 148-159. (2014)
[Kapitel]

Nyckelord: theory of history, the contemporary past, modernity, Ernst Cassirer (1874-1945), digital humanitiesDenna post skapades 2014-09-12.
CPL Pubid: 202665

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Idé- o lärdomshistoria
Historia och arkeologi
Vetenskapsteori
Bildkonst
Arkitektur

Chalmers infrastruktur