CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of a post impact stability control system on driving behavior: an example of interaction between in-vehicle autonomous systems and drivers

Xiaolie Xie (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Proc (2014)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: autonomous system, driving behaviour, driver-vehicle interactionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-12. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 202663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur