CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Leda innovation i byggherreföretag. En guideline

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Stockholm : Föreningen Byggherrarna, 2014. ISBN: 978-91-980990-2-7.- 20 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-09-11. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 202643

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur